PHP PDO ile veritabanı işlemleri

Merhaba, veritabanı işlemlerini kolayca yapmanız için gereken her şeyi sunan PHP PDO hakkında bildiklerimi bu makalemizde sizlerle paylaşıyor olacağım. PHP PDO sayesinde veritabanınızı kontrol edebilir, güncelleyebilir ve yönetebilirsiniz. Örnek kodlar vereceğiz. Veritabanımıza bağlanacağız, sorgu yapacağız, çoklu sorgular yapacağız, verileri güncelleyeceğiz ve sileceğiz.

PHP PDO kullanmak birçok fayda sağlar. Özellikle PHP programlama dilini kullanarak veritabanına bağlantı kurarak veri ekleme, veri çekme, veri güncelleme ve veri silme gibi işlemleri gerçekleştirmek istediğinizde PHP PDO çok yararlı bir araç olabilir. PHP PDO sayesinde:

 1. Veritabanına doğrudan SQL sorguları yazmadan, kodlarınızın daha açık ve anlaşılır olmasını sağlayabilirsiniz.
 2. Veritabanına bağlantı kurarken, bağlantıyı kapatmayı unutmamanız durumunda otomatik olarak bağlantıyı kapatır.
 3. Veritabanı işlemlerini gerçekleştirirken hata veya başarısızlık durumlarında otomatik olarak hata mesajı üretir.
 4. Veritabanı işlemlerini gerçekleştirirken SQL injection saldırılarına karşı koruma sağlar.

Bu faydaların yanı sıra, PHP PDO kullanarak veritabanı işlemlerini kolayca yapabilir ve bu sayede veritabanınızı kontrol edebilir, güncelleyebilir ve yönetebilirsiniz. Bu nedenlerden dolayı PHP PDO kullanımı önerilir.

PHP PDO kullanarak MySQL veritabanına bağlantı kurmak için aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz:

try {
  $pdo = new PDO("mysql:host=hostname;dbname=database_name", "username", "password");
} catch (PDOException $e) {
  die("Veritabanı bağlantısı başarısız: " . $e->getMessage());
}

Bu kod bloğu, PHP PDO sınıfını kullanarak veritabanına bağlantı kurmayı ve hata durumlarında uygun bir mesaj göstermeyi sağlar. Dikkat etmeniz gereken noktalar:

 • hostname: Veritabanı sunucusunun adresini (örneğin, localhost veya 127.0.0.1) girin
 • database_name: Veritabanının adını girin
 • username: Veritabanına erişmek için kullanılacak kullanıcı adını girin
 • password: Veritabanına erişmek için kullanılacak kullanıcının parolasını girin

Bir kere veritabanına bağlantı kurulduğunda, tekli ve çoklu veri çekme, veri güncelleme ve veri silme işlemlerini yapabilirsiniz. Örnek olarak, aşağıdaki kod bloğu bir tablo adında bir tablo içinde bulunan tüm kayıtları çeker:

// Veritabanındaki tabloda bulunan tüm kayıtları çek
$query = "SELECT * FROM table_name";
$statement = $pdo->prepare($query);
$statement->execute();
$results = $statement->fetchAll();

foreach ($results as $row) {
  // Her bir kaydın sütunlarına erişin
  echo $row['column_name'] . "<br>";
}

Bu kod bloğu, veritabanındaki  table_name tablosundaki tüm kayıtları $results dizisine yükler ve daha sonra bu dizideki her bir kaydın column_name sütunundaki değerini ekrana yazar.

Veri ekleme, güncelleme ve veri silme işlemlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz:

// Veritabanına yeni bir kayıt ekle
$query = "INSERT INTO table_name (column_1, column_2, ...) VALUES (value_1, value_2, ...)";
$statement = $pdo->prepare($query);
$statement->execute();

// Veritabanındaki bir kaydı güncelle
$query = "UPDATE table_name SET column_1 = value_1, column_2 = value_2, ... WHERE condition";
$statement = $pdo->prepare($query);
$statement->execute();

// Veritabanındaki bir kaydı sil
$query = "DELETE FROM table_name WHERE condition";
$statement = $pdo->prepare($query);
$statement->execute();

Bu kod bloğu, veritabanına yeni bir kayıt eklemek, mevcut bir kaydı güncellemek ve mevcut bir kaydı silmek için kullanabileceğiniz SQL sorgularını gösterir. Dikkat etmeniz gereken noktalar:

 • table_name: İşlem yapılacak olan tablonun adını girin
 • column_1, column_2, …: İşlem yapılacak olan sütunların adlarını girin
 • value_1, value_2, …: Sütunlara atanacak değerleri girin
 • condition: İşlem yapılacak olan kayıtları belirleyen koşul (örneğin, id = 1) girin

Bu kod bloğu, veritabanına bağlantı kurduktan sonra veri ekleme, veri güncelleme ve veri silme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz SQL sorgularını gösterir. Uygulamada kullanırken gerekli değişiklikleri yaparak kodunuzu düzenleyebilirsiniz.

Şimdi ise kafamızda daha iyi oturması için örnek bir tablo üzerinden giderek bir veri ekleme, silme, güncelleme, listeleme işlemlerini içeren kod bloğu yazalım.

 // Veritabanındaki tbl_post tablosundaki tüm kayıtları çek
 $query = "SELECT * FROM tbl_post";
 $statement = $pdo->prepare($query);
 $statement->execute();
 $results = $statement->fetchAll();

 foreach ($results as $row) {
   // Her bir kaydın post_name sütunundaki değerini ekrana yaz
   echo $row['post_name'] . "<br>";
 }
 
 // Veritabanındaki tbl_post tablosundaki post_id' si 16 olan kaydın post_name verisini "Yeni İçerik" olarak güncelle
 $query = "UPDATE tbl_post SET post_name = 'Yeni İçerik' WHERE post_id = 16";
 $statement = $pdo->prepare($query);
 $statement->execute();

 // Veritabanındaki tbl_post tablosundaki post_status 0 olan kayıtları sil
 $query = "DELETE FROM tbl_post WHERE post_status = 0";
 $statement = $pdo->prepare($query);
 $statement->execute();

// Veritabanına tbl_post tablosuna yeni bir kayıt ekle
 $query = "INSERT INTO tbl_post (post_name, post_content, post_status, post_date) VALUES ('PHP PDO Veritabanı İşlemleri', 'Lorem Ipsum Dolor...', 1, now())";
 $statement = $pdo->prepare($query);
 $statement->execute();

PHP PDO, PHP programlama dilini kullanarak veritabanına bağlantı kurarak veri ekleme, veri çekme, veri güncelleme ve veri silme gibi işlemleri kolayca yapmanıza yardımcı olan bir araçtır. Bu dersin sonunda PHP PDO hakkında temel bilgilere sahip oldunuz ve bu araç sayesinde veritabanı ile çalışma becerilerinizi geliştirdiniz.

Bu ve benzeri önemli ipuçlarını öğrenmek için diğer yazılarıma da göz atabilirsiniz.

Web sitesine mi ihtiyacınız var ?

Kategori: