PHP ile kullanıcılar özel avatar oluşturma

PHP ile kullanıcılarımızın olduğu projeler üretiyoruz, bu projelere kullanıcılarımız kayıt olduğunda varsayılan avatarlar kullanmak yerine onlara biraz daha özen verdiğimizi gösterecek özel avatarlar üretmek isteyebiliriz. Bu yazımızda php ile kullanıcılarımızın adına özel avatar oluşturacak bir fonksiyon yazacağız.

Kullanıcı avatarı, bir kullanıcının profil sayfasında gösterilen bir resimdir. Bu resim, kullanıcının kendini tanımlayan bir simgedir ve diğer kullanıcılar tarafından görülebilir. PHP dilini kullanarak, kullanıcı avatarı oluşturma fonksiyonu yazabilir ve bu fonksiyonu kullanarak çeşitli resimler oluşturabiliriz. Bu fonksiyonu oluşturmak için tek ihtiyacımız olan kullanıcımızın ismi.

İlk olarak bu fonksiyonumuzun nasıl çalıştığını özetlemek istiyorum.

Öncelikle, girilen harfler üst karaktere dönüştürülür ve sayısal sembollerine dönüştürülür. Daha sonra, belirtilen genişlik ve yükseklik değerlerine göre yeni bir resim dosyası oluşturulur. Arka plan rengi belirlenir ve resim dosyasının tüm alanına doldurulur. Yazı rengi belirlenir ve yazının resim dosyasına yerleştirilmesi için gerekli koordinatlar hesaplanır. Son olarak, yazı resim dosyasına yerleştirilir ve resim dosyası oluşturulur ve kaydedilir. Son olarak, resim dosyası bellekten silinir.

Fonksiyonumuz ise şu şekilde:
/**
 * Girilen harflerden bir resim oluşturur.
 *
 * @param string $letters Oluşturulacak resmin içine yazılacak harfler
 * @param int $width    Oluşturulacak resmin genişliği (varsayılan: 300px)
 * @param int $height   Oluşturulacak resmin yüksekliği (varsayılan: 300px)
 * @param string $font   Oluşturulacak resmin yazı fontu (varsayılan: '_upload/inter.ttf')
 * @param int $fontsize  Oluşturulacak resmin yazı fontunun boyutu belirlenir (varsayılan: 100px)
 * @return void      Resim dosyası oluşturulur ve kaydedilir
 */
function pImgGenerator(string $letters, int $width = 300, int $height = 300,string $font = '_upload/inter.ttf', int $fontsize = 100)
{
  // Girilen harfler üst karaktere dönüştürülür ve sayısal sembollerine dönüştürülür
  $text = mb_strtoupper($letters);
  $text = mb_encode_numericentity($text, [0x80, 0xffff, 0, 0xffff, 0x0130, 0, 0, 0], 'UTF-8');

  // Resim dosyası oluşturulur
  $image = imagecreatetruecolor($width, $height);

  // Arka plan rengi belirlenir
  $color = imagecolorallocate($image, 118, 109, 244);

  // Arka plan rengi resim dosyasının tüm alanına doldurulur
  imagefill($image, 0, 0, $color);

  // Yazı rengi belirlenir
  $textcolor = imagecolorallocate($image, 241, 240, 254);

  // Yazının resim dosyasına yerleştirilmesi için gerekli koordinatlar hesaplanır
  $textbox = imagettfbbox($fontsize, 0, $font, $text);
  $x = ceil(($width - $textbox[4]) / 2);
  $y = ceil(($height - $textbox[5]) / 2);

  // Yazı resim dosyasına yerleştirilir
  imagettftext($image, $fontsize, 0, $x, $y, $textcolor, $font, $text);

  // Resim dosyası oluşturulur ve kaydedilir
  header('Content-Type: image/webp');
  $name = 'generated_image_'.$letters;
  $save_path = '_upload/profile/'.$name.'.webp';
  imagepng($image, $save_path);

  // Resim dosyası bellekten silinir
  imagedestroy($image);
}

Çıktı olarak, belirttiğimiz klasöre, belirttiğimiz özelliklerde bir resim oluşturacak. Örnek kullanımını ise şu şekilde göstermek istiyorum.

pImgGenerator('üa'); // 300px x 300px boyutunda, 'inter.ttf' fontu kullanılarak 'AA' harflerinden oluşan bir resim dosyası oluşturulur ve kaydedilir.

pImgGenerator('ÜÜ', 500, 500, '_upload/arial.ttf', 150); // 500px x 500px boyutunda, 'arial.ttf' fontu kullanılarak 'ÜÜ' harflerinden oluşan bir resim dosyası oluşturulur ve kaydedilir.

Örnek Çıktı:

Örnek çıktı

Bu yazıda, PHP dilini kullanarak kullanıcı avatarı oluşturma fonksiyonunu anlattım. Öncelikle, girilen harfler üst karaktere dönüştürülür ve sayısal sembollerine dönüştürülür. Daha sonra, belirtilen genişlik ve yükseklik değerlerine göre yeni bir resim dosyası oluşturulur. Arka plan rengi belirlenir ve resim dosyasının tüm alanına doldurulur. Yazı rengi belirlenir ve yazının resim dosyasına yerleştirilmesi için gerekli koordinatlar hesaplanır. Son olarak, yazı resim dosyasına yerleştirilir ve resim dosyası oluşturulur ve kaydedilir. Son olarak, resim dosyası bellekten silinir. Bu fonksiyon, özel parametreler de belirtilerek de kullanılabilir. Bu sayede, resim dosyalarının genişlik, yükseklik, font ve font boyutu gibi özelliklerine göre özelleştirilebilir.

Bu ve benzeri önemli ipuçlarını öğrenmek için diğer yazılarıma da göz atabilirsiniz.

Web sitesine mi ihtiyacınız var ?

Kategori: